Ilmu Kedokteran Jiwa

Kepala      :   dr. Nanda Sari Nuralita, M.Ked (KJ), Sp.KJ

Anggota   :    Dr. dr. Elmeida Effendy, Sp.KJ